Slovensko združenje plastičnih, rekonstrukcijskih in estetskih kirurgov

skrbimo za strokovni napredek in podobo slovenske plastične kirurgije